PN-ETSI EN 302 583 V1.1.1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 583 V1.1.1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Digital Video Broadcasting (DVB) -- Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 583 V1.1.1:2008 - wersja angielska
Tytuł Digital Video Broadcasting (DVB) -- Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz
Data publikacji 28-05-2008
Data wycofania 15-07-2010
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 583 V1.1.1:2008 [IDT]
ICS 33.060.30, 33.170
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 583 V1.1.1:2010 - wersja polska