PN-ETSI EN 302 574-3 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) do systemów wąskopasmowych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy radiowych urządzeń użytkownika (UE), które mają podane niżej cechy:

• Te UE są zdolne zarówno do nadawania jak odbioru, pracują w geostacjonarnej sieci satelitarnej;

• Te UE pracują w przyznanym kanale o szerokości pasma sygnału (CBw) węższej niż 1 MHz;
• Te UE mogą być ręczne, podręczne, przenośne, instalowane w pojazdach, połączone z hostem, instalowane jako chwilowo stałe albo stałe, lub mogą stanowić element wielomodowej stacji bazowej. Mogą składać się z kilku modułów powiązanych połączeniami lub stanowić niezależną pojedynczą jednostkę.
• Jeżeli UE jest elementem wielomodowej stacji bazowej, to - jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie - podane wymagania stosuje się tylko do elementu UE stacji pracującej w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby satelitarnej (MSS), podanych w Tablicy 1.

Takie urządzenia radiowe są w stanie pracować w całych zakresach częstotliwości podanych w Tablicy 1 lub w każdym ich fragmencie.
Tablica 1: Zakresy częstotliwości dla UE w ruchomej służbie satelitarnej
Nadawanie z UE (ziemia-kosmos) od 1 980 MHz do 2 010 MHz
Odbiór przez UE (kosmos-ziemia) od 2 170 MHz do 2 200 MHz
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU (dyrektywy RE), w którym stwierdzono, że "….urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, w celu uniknięcia szkodliwych interferencji”.
Oprócz niniejszego dokumentu także inne EN, w których określono wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3. dyrektywy RE, mają zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 574-3 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) do systemów wąskopasmowych
Data publikacji 29-11-2016
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 574-3 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30