PN-ETSI EN 302 574-2 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 574-2 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) do systemów szerokopasmowych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy radiowego urządzenia użytkownika (UE), które ma niżej podane cechy: • Te UE są zdolne zarówno do nadawania, jak i odbioru oraz pracują w hybrydowej sieci satelitarno/naziemnej, tzn. w sieci satelitarnej i/lub w sieci zawierającej uzupełniające segmenty naziemne (CGC; • Segment satelitarny bazuje na wykorzystaniu GSO. • Te UE pracują w przyznanym kanale o szerokości pasma sygnału (CBw), wynoszącej 1 MHz lub więcej. • Te UE mogą być ręczne, podręczne, przenośne, instalowane w pojazdach, instalowane w samolotach (w tym przypadku niniejszy dokument odnosi się do lotniczej stacji końcowej AT), połączone z hostem, instalowane jako chwilowo stałe albo stałe, lub mogą stanowić element wielomodowej stacji bazowej. Mogą składać się z kilku modułów powiązanych połączeniami lub stanowić niezależną pojedynczą jednostkę. • Jeżeli UE jest elementem wielomodowej stacji bazowej, to - jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie - podane wymagania stosuje się tylko do elementu UE stacji pracującej w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby satelitarnej (MSS), podanych w Tablicy 1. • Niniejszy dokument dotyczy kilku klas UE: - UE do użytku naziemnego, klasa mocy 1 – ujęte w rozdziałach 4 i 5. - UE do użytku naziemnego, klasa mocy 1bis – ujęte w rozdziałach 4 i 5. - UE do użytku naziemnego, klasa mocy 2 – ujęte w rozdziałach 4 i 5. - UE do użytku naziemnego, klasa mocy 3 – ujęte w rozdziałach 4 i 5. - UE do użytku lotniczego (lotnicze stacje końcowe AT) – ujęte w rozdziałach 6 i 7. - UE do użytku naziemnego (UE nielotnicze E-UTRA) – ujęte w rozdziałach 8 i 9. • Lotnicze stacje końcowe (AT) pracują na wysokości 1 000 m i wyższej nad poziomem ziemi. Takie urządzenia radiowe są w stanie pracować w całych zakresach częstotliwości podanych w Tablicy 1 lub w każdym ich fragmencie. Tablica 1: Zakresy częstotliwości dla UE w ruchomej służbie satelitarnej Nadawanie od 1 980 MHz to 2 010 MHz Odbiór od 2 170 MHz to 2 200 MHz Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (dyrektywy RE),w którym stwierdzono, że "Urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, w celu uniknięcia szkodliwych interferencji”. Uwaga 1: Oprócz wartości granicznych niepożądanych emisji, zdefiniowanych w rozdziałach 4.2.4 i 4.2.5 niniejszego dokumentu, mogą być wymagane dodatkowe ograniczenia operacyjne, w celu zapobieżenia szkodliwym interferencjom u służb pracujących w sąsiednich pasmach względem pasma pracy, zdefiniowanego w Tablicy 1. Oprócz niniejszego dokumentu także inne EN, w których określono wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3. dyrektywy RE, mają zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. UWAGA 2: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 574-2 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) do systemów szerokopasmowych
Data publikacji 07-12-2016
Data wycofania 31-03-2017
Liczba stron 105
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 574-2 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 574-2 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska