PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów w odniesieniu do
implantowanych zwierzętom urządzeń ultra małej mocy (ULP-AIDs) i skojarzonych urządzeń peryferyjnych stosowanych przez przemysł przy rozwijaniu nowych leków i technik chirurgicznych w celu doskonalenia ochrony zdrowia z korzyścią dla pacjentów.
ULP-AIDs pracują w systemie komunikacji wykorzystującym technikę indukcyjną w paśmie od 315 kHz do 600 kHz zarówno przy nadawaniu jak i odbiorze.
Niniejszy dokument zawiera wymagania techniczne w odniesieniu do charakterystyk radiowych ULP-AID i ULP-AID-P, które są dostosowane do załącznika 12 podpasma (c) Zalecenia CEPT/ERC 70-03.
Warunki wykorzystania częstotliwości w zakresie od 315 kHz do 600 kHz są w UE szeroko zharmonizowane w ramach kategorii SRD: „urządzenia aktywnych implantów medycznych”
zgodnie z 2013/752/UE z następującymi zastrzeżeniami dotyczącymi stosowania:
"Ten zestaw warunków stosowania jest jedynie dostępny dla urządzeń implantowanych
zwierzętom”.
Niniejszy dokument obejmuje zasadnicze wymagania określone w art. 3.2 dyrektywy 2013/752/EU pod warunkami podanymi w załączniku A dla Implantów dla zwierząt ultra małej mocy i urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w systemie komunikacyjnym implantów ,który wspiera rozwój leczenia i zapewnia rozwój ochrony zdrowia pacjentów.
Dokument niekoniecznie obejmuje wszystkie charakterystyki, które mogą być wymagane przez użytkownika ani te, które reprezentują optymalne dostępne działanie .

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 536 V2.1.1:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 24-04-2018
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 536 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 536-2 V1.1.1:2008 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 536-1 V1.1.1:2008 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01