PN-ETSI EN 302 448 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca śledzących satelitę stacji naziemnych pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, instalowanych w pociągach (EST), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do stacji naziemnych instalowanych w pociągach, które mają poniższe charakterystyki.
• EST może nadawać i odbierać dane gdy pociąg porusza się i gdy stoi.
• EST działa w środowisku kolejowym i dlatego mogą łącze satelitarne może być przypadkowo zakłócone lub przerwane.
• EST działa jako część sieci satelitarnej (np. gwiaździstej, kratowej lub punkt-punkt) używanej do dystrybucji lub wymiany informacji.
• EST składa się z całego wyposażenia, elektrycznego i mechanicznego, od anteny do interfejsu z innymi urządzeniami w pociągu (zwykle nazywanego interfejsem naziemnym).
• EST nadaje na pojedynczej częstotliwości nośnej z zakresu od 14,00 GHz do 14,25 GHz, który jest częścią pasma przydzielonego stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (Ziemia - Kosmos).
• EST odbiera na jednej lub wielu częstotliwościach z zakresu od 10,70 GHz do 12,75 GHz w pasmach przydzielonych stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (Kosmos - Ziemia) lub służbie dyfuzji satelitarnej (BSS) (Kosmos - Ziemia), zależnie od regionu ITU, w którym EST jest zlokalizowana.
• EST wykorzystuje polaryzację liniową lub kołową.
• EST jest zaprojektowana do pracy z satelitą geostacjonarnym (lub gronem sąsiednich satelitów geostacjonarnych), który jest odległy co najmniej 3° od innego satelity geostacjonarnego działającego na tych samych częstotliwościach i na tym samym obszarze pokrycia.
• EST nadaje z elewacją co najmniej 7° względem lokalnego horyzontu.
• EST jest zaprojektowana do pracy bezobsługowej.
• EST jest sterowana i monitorowana przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do EST z jej wyposażeniem dodatkowym i z różnymi portami telekomunikacyjnymi, gdy działa ona w zakresie wartości granicznych środowiska pracy zadeklarowanych przez stosującego i jest zainstalowana zgodnie z wymaganiami deklaracji stosującego lub w dokumentacji użytkownika.
Intencją niniejszego dokumentu jest wypełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU (dyrektywa RED), który stanowi, że "… urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby urządzenia radiowe skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
UWAGA 1: Wymagania eksploatacyjne są zdefiniowane przez administracje krajowe i odpowiednie decyzje ECC.
W uzupełnieniu do niniejszego dokumentu i do zakresu niniejszego dokumentu mogą mieć zastosowanie inne EN specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do wymagań zasadniczych z innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/EU (dyrektywa RED).
UWAGA 2: Wykaz takich EN można znaleźć na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 448 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca śledzących satelitę stacji naziemnych pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, instalowanych w pociągach (EST), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 448 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30