PN-ETSI EN 302 408 V7.1.1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS-FP Radio subsystem (GSM 05.56 version 7.1.1 Release 1998)

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 408 V7.1.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS-FP Radio subsystem (GSM 05.56 version 7.1.1 Release 1998)
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 408 V7.1.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50