PN-ETSI EN 302 407 V8.0.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS supervising system layer 3 specification (GSM 04.57 version 8.0.1 Release 1999)

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 407 V8.0.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS supervising system layer 3 specification (GSM 04.57 version 8.0.1 Release 1999)
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 407 V8.0.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50