PN-ETSI EN 302 406 V8.0.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS radio interface layer 3 specification (GSM 04.56 version 8.0.1 Release 1999)

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 406 V8.0.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM) -- GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1 -- CTS radio interface layer 3 specification (GSM 04.56 version 8.0.1 Release 1999)
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 406 V8.0.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50