PN-ETSI EN 302 340 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokładach statków (ESV), pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz przeznaczonych dla stałej służby satelitarnej (FSS), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do stacji naziemnych zlokalizowanych na pokładach statków (ESV) o następujących charakterystykach:
• ESV składa się z całego wyposażenia elektrycznego i mechanicznego, od samej anteny po interfejs z innymi urządzeniami łączności na pokładzie (zwykle jest to nazywane interfejsem naziemnym).
• ESV nadaje w zakresie częstotliwości od 14,00 GHz do 14,50 GHz przydzielonym stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (ziemia-kosmos).
• The ESV odbiera na jednej lub wielu częstotliwościach z zakresu od 10,70 GHz do 12,75 GHz w pasmach przydzielonych stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS) (kosmos-ziemia), zależnie od regionu ITU, w którym ESV jest zlokalizowana.
• ESV wykorzystuje polaryzację liniową.
• ESV pracuje przez satelitę geostacjonarnego odległego o co najmniej 2° do 3° od dowolnego innego satelity geostacjonarnego pracującego na tych samych częstotliwościach i pokrywającego ten sam obszar.
UWAGA 1: Odległość satelitów wynosi przeważnie do 3° w regionach ITU 1 i 3 oraz 2° w regionie ITU 2.
ESV nadaje z elewacją większą lub równą minimalnemu kątowi elewacji zadeklarowanemu przez aplikanta.
• Średnica anteny ESV jest nie mniejsza niż 0,6 m.
UWAGA 2: Praca wewnątrz 125 km od krajów spoza CEPT z anteną o średnicy mniejszej niż 1,2 m może być przedmiotem określonych porozumień z zainteresowanymi administracjami, zgodnie z Uchwałą ITU-R 902 (WRC 03).
• ESV jest zaprojektowana do nadawania i odbierania sygnałów radiokomunikacyjnych zgodnie z dowolnymi pasmami częstotliwości podanymi powyżej.
• ESV jest zwykle przeznaczona do pracy niedozorowanej.
• ESV pracuje jako część sieci satelitarnej (np. gwiaździstej, kratowej lub punkt-punkt) wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji pomiędzy użytkownikami.
• ESV jest sterowana i monitorowana przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu;
Niniejszy dokument stosuje się do ESV z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta lub w dokumentacji użytkowej.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
Niniejszy dokument obejmuje ograniczenia techniczne wymienione w załączniku 2 do Uchwały 902 ITU-R (WRC-03).
UWAGA 3: Zgodnie z Uchwałą ITU-R 902, jakiekolwiek nadawanie przez ESV wewnątrz minimalnego dystansu 125 km od każdego kraju, w którym pasma częstotliwości nadawczych są wykorzystywane przez służbę stacjonarną, muszą być przedmiotem wcześniejszego porozumienia zainteresowanych administracji, które mogą wyspecyfikować dodatkowe wymagania eksploatacyjne, lub odpowiedniej decyzji ECC.
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE) mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA 4: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 340 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokładach statków (ESV), pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz przeznaczonych dla stałej służby satelitarnej (FSS), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 340 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30, 33.100.01