PN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Anteny łączności wielopunktowej

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do anten (samodzielnych, dedykowanych lub zintegrowanych zgodnie z definicjami terminów zawartymi w Rozdziale 3.1) wykorzystywanych w wielopunktowych (MP) cyfrowych, stacjonarnych systemach radiowych (DFRS) (patrz uwaga 1) przeznaczonych do stosowania w pasmach częstotliwości zidentyfikowanych w ETSI EN 302 326-2.
UWAGA 1: Aplikacje przeznaczone do oferowania w pasmach od 3,4 GHz do 3,8 GHz opcji nomadycznego dostępu bezprzewodowego (NWA) zgodnie z definicją NWA w zaleceniu ITU-R F.1399, także wchodzą w zakres niniejszego dokumentu.
W przypadku wielopunktowych stacjonarnych systemów radiowych charakterystyki anten nie odpowiadają wymaganiom zasadniczym artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU (patrz uwaga 2). Charakterystyki anten zawarte w niniejszym dokumencie są do zastosowania, kiedykolwiek zostaną uznane za odpowiednie dla konkretnego wielopunktowego systemu radiowego.
UWAGA 2: Uzasadnienie można znaleźć w ETSI TR 101 506.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Anteny łączności wielopunktowej
Data publikacji 29-04-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 326-3 V1.3.1:2008 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40