PN-ETSI EN 302 288-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, w powiązaniu z normą EN 302 288-1, parametry techniczne i metody badań, dla urządzeń radarowych bliskiego zasięgu z anteną zintegrowaną, pracujących w paśmie częstotliwości od 22 GHz do 26,625 GHz, mające zapewnić, zgodnie z treścią artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/EC (dyrektywy R&TTE), skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji. naziemnej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 288-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 288-2 V1.1.1:2005 [IDT]
ICS 35.240.60, 33.100.01