PN-ETSI EN 302 248 V1.1.2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano charakterystyki techniczne i metody badań dla urządzeń radarowych pracujących w zakresach częstotliwości od 2 900 MHz do 3 100 MHz lub od 9 300 MHz do 9 500 MHz, przydzielonych służbie radionawigacyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 248 V1.1.2:2008 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 19-11-2008
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 248 V1.1.2:2008 [IDT]
ICS 47.020.70, 33.100.01