PN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS) pracujących w układzie punkt-punkt (P-P), w pasmach częstotliwości przydzielonych służbie stałej (FS) od 1 GHz do 86 GHz. Odpowiada to odpowiednim pasmom częstotliwości od 1,4 GHz do 86 GHz jak to opisano w Załącznikach od B do J.
Systemy w zakresie niniejszego dokumentu są generalnie przeznaczone do pracy w pełnym dupleksie z podziałem częstotliwości (FDD) i mogą mieć także jednokierunkowe zastosowania. Zastosowania dupleksowe z podziałem czasu (TDD), gdy jest to możliwe w określonym paśmie, są bezpośrednio wymienione w załącznikach od B do J.
Systemy mogą się składać z urządzeń bez anten (zobacz podstawy w aneksie informacyjnym Q) lub z urządzeń zawierających antenę zintegrowaną lub dedykowaną. Obydwa te przypadki
Niniejszy dokument obejmuje wymagania dotyczące zademonstrowania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i pomagają w efektywnie wykorzystać widmo radiowe, zapobiegając szkodliwym interferencjom.
UWAGA: Zależności pomiędzy niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 25-04-2022
Liczba stron 164
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40