PN-ETSI EN 302 217-1 V2.1.1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Krótki przegląd i wspólne parametry niezależne od systemu

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do cyfrowych radiowych systemów stacjonarnych (DFRS), a w tym do urządzeń z anteną zintegrowaną oraz innymi typowymi antenami:
• systemów dwupunktowych przeznaczonych do pracy w pasmach częstotliwości wymagających koordynacji;
• systemów dwupunktowych przeznaczonych do pracy w pasmach częstotliwości nie wymagających koordynacji;
• anten do pracy dwupunktowej.
Niniejszy dokument podsumowuje charakterystyki, zasady, terminy i definicje, które są wspólne dla wszystkich urządzeń P-P i anten, a ich uwzględnienie jest potrzebne do wykorzystania innych części serii EN 302 217.
EN 302 217-2 1 oraz EN 302 217-4 1 podsumowują inne charakterystyki zależne od systemu oraz zawierają wartości graniczne dla „niezasadniczych” wymagań. EN 302 217-2 2, EN 302 217-3 oraz EN 302 217 4 2 zawierają pełny opis i wartości graniczne dla „zasadniczych” wymagań zgodnych z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE. Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zgodne z artykułem 3.1a dyrektywy R&TTE nie są uwzględnione w żadnej części serii EN 302 217. Za odpowiednie normy jest odpowiedzialny CENELEC.
Warunki i wymagania EMC, zgodne z artykułem 3.1b dyrektywy R&TTE i inne wymagania zasadnicze zgodne z artykułem 3.3 dyrektywy R&TTE nie wchodzą w zakres jakiejkolwiek części serii EN 302 217. Można je znaleźć w EN 301 489-1 oraz EN 301 489-4.
UWAGA: Listę takich zharmonizowanych EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org
W celu pomocy administracjom przy notyfikowaniu ich regulowanych interfejsów, zgodnie z artykułem 4.1 dyrektywy R&TTE, w załączniku B zawarto wyjaśnienia dotyczące stosowalności formatu TCAM RIG stacjonarnych łączy P-P. Zawarto również przykład takiej notyfikacji. Załącznik został opracowany przy współpracy CEPT ECC WG SE

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-1 V2.1.1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Krótki przegląd i wspólne parametry niezależne od systemu
Data publikacji 05-02-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-1 V2.1.1:2013 [IDT]
ICS 33.060.30, 33.120.40