PN-ETSI EN 302 208-2 V2.1.1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiowe urządzenia do identyfikacji pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument odnosi się do urządzeń RFID czytników i znaczników działających razem jako system. Urządzenia czytników nadają albo w paśmie dolnym, w maksymalnie czterech określonych kanałach 200 kHz, albo w paśmie górnym, w maksymalnie czterech określonych kanałach 400 kHz. Jest pożądane aby znaczniki odpowiadały w kanałach sąsiednich sygnałem modulowanym małej mocy. Czytniki mogą być wyposażone zarówno w anteny zintegrowane jak i anteny zewnętrzne.
Niniejszy dokument odnosi się do RFID czytników wykorzystywanych łącznie z ich nadajnikami/odbiornikami RFID (znacznikami). Jest zalecane, aby czytniki pracowały w trybie zagęszczonym z modulowaną falą nośną albo w kanałach 200 kHz albo w odpowiednich kanałach 400 kHz. Znaczniki odpowiadają sygnałem modulowanym w kanale sąsiednim. Znaczniki mogą być wyposażone zarówno w anteny zintegrowane jak i anteny zewnętrzne.
Rodzaje urządzeń objęte niniejszą normą są następujące:
• czytniki stacjonarne;
• czytniki przenośne;
• znaczniki bez baterii;
• znaczniki wspomagane z baterii;
• znaczniki z zasilaniem bateryjnym
Celem niniejszego dokumentu jest spełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/WE (Dyrektywa R&TTE), w którym stwierdza się, że "…sprzęt radiowy powinien być skonstruowany w taki sposób aby mógł skutecznie wykorzystywać widmo przeznaczone do łączności radiowej na ziemi i łączności satelitarnej i nie stawał się przy tym źródłem szkodliwych zakłóceń".
Oprócz niniejszego dokumentu, inne normy EN, które zawierają wymagania techniczne zgodne z wymaganiami zasadniczymi innych części artykułu 3 dyrektywy R&TTE, mogą być stosowane do urządzeń przedstawionych w zakresie niniejszej normy.
UWAGA: Lista takich EN jest przedstawiona na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 208-2 V2.1.1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiowe urządzenia do identyfikacji pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 12-10-2015
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 208-2 V2.1.1:2015 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01