PN-ETSI EN 302 208-2 V1.4.1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomem mocy do 2 W -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Dokument zawiera wymagania dla urządzeń pracujących w zakresie od 865 MHz do 868 MHz, przeznaczonych do identyfikacji radiowej, obejmujących czytniki współpracujące z ich transponderami dołączonymi do identyfikowanych podmiotów. Dokument określa wymagania techniczne zapewniające zgodność tych urządzeń z postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE (artykuł 3 punkt 2)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 208-2 V1.4.1:2012 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomem mocy do 2 W -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 05-04-2012
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 208-2 V1.4.1:2011 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01