PN-ETSI EN 302 208-1 V2.1.1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiowe urządzenia do identyfikacji pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Część 1: Wymagania techniczne i metody pomiaru

Zakres

Niniejszy dokument zawiera minimum parametrów technicznych uznanych za konieczne w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń i najlepszego wykorzystania dostępnych częstotliwości. Nie jest konieczne ani włączenie do dokumentu wszystkich parametrów technicznych, które może wymagać użytkownik, ani prezentowanie osiąganych optymalnych wartości parametrów.
Radiowe urządzenia do identyfikacji objęte niniejszym dokumentem są określane jako urządzenia bliskiego zasięgu. Ograniczenie mocy do maksimum 2 W e.r.p. dotyczy urządzeń pracujących w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz, a do maksimum 4 W e.r.p. w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do czytników i znaczników RFID pracujących razem jako system. W każdym określonym paśmie dla czytników są dostępne do stosowania cztery kanały dużej mocy. Odpowiedzią znaczników jest sygnał modulowany, przesyłany w sąsiednich kanałach małej mocy. Czytniki mogą być wyposażone zarówno w anteny wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są przedstawione w
EN 301 489-1 oraz w EN 301 489-3.
Niniejszą normą są objęte następujące urządzenia:
• czytniki stacjonarne;
• czytniki przenośne;
• znaczniki bez baterii;
• znaczniki wspomagane z baterii;
• znaczniki z zasilaniem bateryjnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 208-1 V2.1.1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radiowe urządzenia do identyfikacji pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Część 1: Wymagania techniczne i metody pomiaru
Data publikacji 12-10-2015
Liczba stron 65
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 208-1 V2.1.1:2015 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01