PN-ETSI EN 302 195 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 315 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń ULP-AMI pracujących w zakresie częstotliwości od 9 kHz to 315 kHz i jakichkolwiek powiązanych peryferyjnych, nadajników i odbiorników (ULP-AMI-P) pracujących w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 315 kHz włącznie z zewnętrznymi programistami i pacjentami stosującymi urządzenia telekomunikacyjne z cyfrową modulacją taką jak, ale nie tylko, FSK albo modulacja impulsowa. Modulacja analogowa głosu nie jest objęta zakresem niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument stosuje się do następujących nadajników i odbiorników ULP-AMI/ULP/AMI-P: - nadajników pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz z poziomem mocy w zakresie do 30 dBuA/m przy odległości 10m; - odbiorników pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz. Niniejszy dokument stosuje się dla urządzeń ULP-AMI: - zarówno z łączem wyjściowym RF i dedykowaną anteną lub z anteną zintegrowaną, - z aplikacjami dla telemetrii i telesterowania itp.; - z wszystkimi typami modulacji cyfrowej. Niniejszy dokument dotyczy stacji stacjonarnych ULP-AMI-P (programowanych i sterowanych przez lekarzy), stacji ruchomych (programowanych przez pacjenta ręcznie lub w inny sposób) i stacji przenośnych (urządzeń implantowanych dostarczające pozytywnych oddziaływań medycznych implantowanemu pacjentowi). Niniejszy dokument zawiera wymagania techniczne w odniesieniu do parametrów urządzeń radiowych ULP-AMI/ULP-AMI-P zgodne z Aneksem 12 pod pasma(a) Zalecenia 70-03 CEPT/ERC. Niniejszy dokument zawiera wymagania pozwalające wykazać, że aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 315 kHz „skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie” (artykuł 3.2 dyrektywy 2014/53/UE) [i.2]. Wymagania te niekoniecznie obejmują wszystkie parametry, które mogą być wymagane przez użytkownika, ani te, które odpowiadają optymalnym osiągalnym parametrom.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 195 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 315 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 30-12-2016
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 195 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.100.01, 33.100.10