PN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Radar nawigacyjny stosowany na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów dla urządzeń: 1) radaru pasma X i związanego głównego wyświetlacza nawigacji przeznaczonych do nawigacji statków na śródlądowych szlakach wodnych jako przedmiotu wymagań Centralnej Komisji w sprawie Nawigacji po Renie (CCNR) i Komisji Dunajskiej (DC). Niniejszy dokument zawiera minimalne wymagania techniczne, operacyjne, funkcjonalne i opisuje badania i warunki ich przeprowadzenia w celu ustalenia, że urządzenia spełniają te minimalne wymagania. Dodatkowe wyposażenie, które może być dostarczone do urządzenia, np. umożliwiające śródlądową funkcję ECDIS, funkcję automatycznego sterowania i dodatkowe interfejsy, nie są objęte niniejszym dokumentem i wymagają stosowania innych właściwych norm. Instalacja urządzeń radarowych przeznaczonych do nawigacji po wodach śródlądowych jest przedmiotem dodatkowych warunków opisanych w załączniku normy E. Wymienione typy urządzeń mogą pracować w całym lub części podanego niżej pasma częstotliwości. Tablica 1: Częstotliwości służby radionawigacyjnej Nadawanie od 9 300 MHz do 9 500 MHz Odbiór od 9 300 MHz doo 9 500 MHz Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] na warunkach podanych w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Radar nawigacyjny stosowany na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 27-09-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 194 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 194-2 V1.1.2:2008 - wersja angielska
ICS 47.020.70