PN-ETSI EN 302 186 V1.1.1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 186 V1.1.1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AESs) pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Wyznaczono minimalne wymagania techniczne dla urządzeń lotniczych stacji naziemnych (AES) przystosowanych zarówno do nadawania jak i odbioru przy pracy w służbie ruchomej lotniczej w zakresach częstotliwości podanych poniżej w postaci tabeli. Tablica: Zakresy częstotliwości pracy urządzeń AES rozpatrywanych w normie Rodzaj pracy Zakres częstotliwości Nadawanie AES 14,00 GHz do 14,50 GHz; odbiór AES od 10,70 GHz do 11,70 GHz; odbiór AES od 12,50 GHz do 12,75 GHz. UWAGA: AES pracują w jednym lub więcej zakresach częstotliwości wydzielonych dla służby stałej i służby ruchomej satelitarnej

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 186 V1.1.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AESs) pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 27-11-2009
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 186 V1.1.1:2004 [IDT]
ICS 33.070.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 186 V1.1.1:2009 - wersja polska