PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia do radiowego próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

W niniejszym dokumencie wyspecyfikowano wymagania dotyczące zastosowań systemów obrazowania w radarach do próbkowania gruntu i ścian. Radary do próbkowania gruntu (GPR) i radary do próbkowania ścian (WPR) mają zastosowanie do badań i wykrywania. Nie odnosi się to do radarów działających na statkach powietrznych lub kosmicznych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
1) radarów do próbkowania gruntu (GPR) pracujących w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 12,4 GHz, promieniujących bezpośrednio w dół, do ziemi.
2) radarów do próbkowania ścian (WPR) pracujących w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 12,4 GHz, promieniujących bezpośrednio w „ścianę”. Ta „ściana” jest materiałem budowlanym, częścią mostu, ścianą kopalni lub inną fizyczną strukturą, która absorbuje znaczącą część energii sygnału nadawanego przez radar.
Urządzenia te mogą zarówno:
1) być wyposażone w antenę zintegrowaną bez złącza antenowego lub;
2) używać różnych głowic obrazowania (anteny) ze złączem antenowym, aby umożliwić działanie z różnymi szerokościami pasm częstotliwości.
UWAGA 1: Urządzenia, których dotyczy niniejszy dokument pracują zgodnie z ECC/DEC906)08 [i.2].
Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo w częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Dozwolone zakresy pracy
Dozwolony zakres pracy
Nadawanie Od 30 MHz do 12,4 GHz
Odbieranie Od 30 MHz do 12,4 GHz
UWAGA 1: Należy spełnić wymagania dotyczące wartości granicznych podanych w Rozdziale 4.3.4, Tablica 2.
UWAGA 2: W UE i CEPT warunki wykorzystywania częstotliwości dla GPR/WPR nie są w pełni zharmonizowane. Niektóre krajowe urzędy regulacyjne (NRA) mogą nie określać ogólnych przydziałów częstotliwości dla GPR/WPR i mogą ustalać indywidualne wymagania licencyjne (np. rejestracji użytkowników urządzeń). W ECC/DEC/(06)08 [i.2] Załącznik 2 podano wytyczne dla administracji.


UWAGA 2: Powiązanie niniejszego dokumentu z zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02 - wersja polska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia do radiowego próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 03-08-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 066 V2.2.1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07 - wersja angielska
ICS 33.060.20