PN-ETSI EN 302 065 V1.2.1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) w komunikacji -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy urzadzeń nadawczo-odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących technologie ultraszerokopasmowe (UWB) i stosowanych dla celów komunikacji bliskiego zasięgu. Niniejszy dokument dotyczy technologii komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i fali nośnej RF. Niniejszy dokument odnosi się do zastosowań stacjonarnych (jedynie wewnętrznych), ruchomych lub przenośnych, np. " wolno stojących urządzeń radiowych z własnym sterowaniem lub bez niego, " wkladanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania z różnymi systemami hostów lub wewnątrz tych systemów, jak np. komputery osobiste, terminale noszone w ręku itp., " wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych, jak np. modemy kablowe, set-top boksy, punkty dostępowe itp., " urządzeń złożonych lub kombinacji wkładanego urządzenia i specjalnego wyposażenia hosta, " urządzeń stosowanych w pojazdach drogowych i szynowych. UWAGA 1: Zgodnie z ECC/DEC/(06)04 [i.4] i decyzją 2007/131/WE [i.5] oraz ich poprawkami, urzadzenia nadajnika UWB zgodne z niniejszym dokumentem nie mogą być instalowane w stacjonarnych zewnętrznych lokalizacjach stosowanych w modelach latających, samolotach i innych formach lotnictwa. Niniejszy dokument jest stosowany do urządzeń UWB z połączeniem wyjścia z anteną dedykowaną lub urządzeń UWB z anteną zintegrowaną. Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich zakresach częstotliwości lub w części zakresów podanych częstotliwości radiokomunikacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065 V1.2.1:2011 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) w komunikacji -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 14-01-2013
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065 V1.2.1:2010 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01