PN-ETSI EN 302 065 V1.2.1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) w komunikacji -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Przedstawiono wymagania techniczne dla urządzeń nadawczo-odbiorczych i odbiorników wykorzystujących technikę ultraszerokopasmową (UWB) stosowanych w łączności bliskiego zasięgu. Dodatkowo, podano informacje o urządzeniach, warunkach pomiarów i wymaganiach dotyczących: modulacji pomiarowej, źródeł zasilania, wyboru urządzeń do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065 V1.2.1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) w komunikacji -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 16-06-2011
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065 V1.2.1:2010 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01