PN-ETSI EN 302 065-5 V1.1.1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Urządzenia wykorzystujące technikę UBW na pokładzie samolotu

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo-odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UBW) i stosowanych na pokładzie samolotu . jako łącza radiowe do wewnętrznej komunikacji w samolocie. Niniejszy dokument stosuje się do impulsów, zmodyfikowanych impulsów i fali nośnej RF w oparciu o techniki komunikacji UWB. Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UWB z wyjściowym złączem stosowanym z anteną dedykowaną lub do urządzeń UWB z anteną zintegrowaną. Urządzenia objęte niniejszym dokumentem pracują zgodnie z CEPT ECC/DEC(12) 03 [i.2] „Zharmonizowane warunki dla zastosowań UWB na pokładzie samolotu” Wymienione urządzenia radiowe są dostosowane do działania w całym lub w części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1. Tablica 1 Dozwolone zakresy pracy zgodnie z CEPT ECC/DEC(12) 03 [i.2] Dozwolone zakresy pracy (patrz uwaga 1) Nadawanie 30 MHz do 10,6 GHz Odbiór 30 MHz do 10,6 GHz Zamierzone zakresy pracy (Preferowane zakresy szerokości pasma pracy), patrz uwaga 2 Nadawanie 6,0 GHz do 6,650 GHz Odbiór 6,0 GHz do 6,650 GHz Nadawanie 6,6752 GHz do 8,5 GHz Odbiór 6,6752 GHz do 8,5 GHz UWAGA 1:Spełnione mają być wartości graniczne wg tablicy 2 punkt 4.3.2 i wg tablicy 3 punkt 4.3.3. UWAGA 2: Są to preferowane zakresy szerokości pasma zdefiniowane w punkcie 4.3.1.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-5 V1.1.1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 5: Urządzenia wykorzystujące technikę UBW na pokładzie samolotu
Data publikacji 15-01-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-5 V1.1.1:2017 [IDT]
ICS 33.060.20