PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów sond radiowych pracujących z modulacją cyfrową w zakresie od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW. UWAGA: Niniejszy dokument nie dotyczy sond radiowych w wbudowanym odbiornikiem. Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] pod warunkami podanymi w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 054 V2.1.1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 27-02-2018
Data wycofania 10-08-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 054 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 054-1 V1.2.1:2016-06 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 054-2 V1.2.1:2016-06 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018-08 - wersja angielska