PN-ETSI EN 302 054-2 V1.1.1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Określono, dla nadajników radiosond meteorologicznych pracujących w zakresie częstotliwości 400,15 MHz do 406 MHz z poziomem mocy nie przekraczającym 200 mW, zestaw parametrów w odniesieniu do artykułu 3.2 Dyrektywy 1999/5/EC (R&TTE), gwarantujących skuteczne wykorzystanie widma częstotliwości przeznaczonego do radiokomunikacji ziemskiej/kosmicznej oraz zasobów orbitalnych, bez powodowania szkodliwych zakłóceń

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 054-2 V1.1.1:2004 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 054-2 V1.1.1:2003 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.20, 33.100.01