PN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów radiofonicznych urządzeń nadawczych stosujących modulację częstotliwości i pracujących w zakresie częstotliwości od 68 MHz do 108 MHz.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-10-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 018 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 018-2 V1.2.1:2006 - wersja angielska, PN-ETSI EN 302 018-1 V1.2.1:2008 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01