PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje charakterystyki techniczne i metody pomiarów urządzeń białej przestrzeni TV (TVWSD), sterowanych przez bazę danych białej przestrzeni TV (TVWSDB) i pracujących w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz.
Niniejszy dokument stosuje się do następujących typów urządzeń radiowych:
1) nadrzędne urządzenie białej przestrzeni TV,
2) podrzędne urządzenie białej przestrzeni TV.
Niniejszy dokument stosuje się do TVWSD z anteną zintegrowaną, dedykowaną lub zewnętrzną, przy czym TVWSD z anteną zewnętrzną są przewidziane tylko do używania stacjonarnego.
UWAGA: Relacje pomiędzy niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE podano w Załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego
Data publikacji 24-11-2022
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08 - wersja angielska
ICS 33.040.99, 33.060.20, 33.160.25, 33.170