PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument, łącznie z ETSI EN 301 489-1, obejmuje ocenę, pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), wszystkich urządzeń nadawczo – odbiorczych powiązanych z nadajnikami i odbiornikami indukcyjnych aktywnych medycznych implantów ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych zewnętrznych urządzeń radiowych (ULP-AMI-Ps) nadających w zakresie częstotliwości 9 kHz do 315 kHz włączając w to zewnętrzne urządzenia telekomunikacyjne odnoszące się do programistów i pacjentów.
Części nie radiowe wymienionych urządzeń mogą być objęte innymi odpowiednimi dyrektywami i normami.
Do niniejszego dokumentu nie włączono specyfikacji technicznych dotyczących portu antenowego i emisji z portu obudowy systemów radiowych tych urządzeń.. Takie specyfikacje techniczne można znaleźć w odpowiednich normach wyrobów dotyczących efektywnego wykorzystania widma radiowego.
Niniejszy dokument podaje odpowiednie warunki badań, ocenę działania i kryteria działania dla oceny radiowego łącza w odniesieniu do ULP-AMI i ULP-AMI-Ps.
W przypadku różnic pomiędzy niniejszym dokumentem i ETSI EN 301 489-1, (np. dotyczących warunków specjalnych, definicji, skrótów), nadrzędne są postanowienia niniejszego dokumentu.
Klasyfikacja środowiskowa oraz wymagania dotyczące emisji i odporności stosowane w niniejszym dokumencie są zgodne z ETSI EN 301 489-1, z wyjątkiem specyficznych warunków uwzględnionych w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument, łącznie z ETSI EN 301 489-1, zawiera wymagania pozwalające stwierdzić, że jest zachowany odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej ustalony w Dyrektywie 2014/53/EU .

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 15-11-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01