PN-ETSI EN 301 489-23 V1.2.1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych -- Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) i retransmisyjnych systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)

Zakres

W niniejszej normie, łącznie z PN-ETSI EN 301 489-1, podano sposób oceny urządzeń stacji bazowych i związanego wyposażenia dodatkowego systemów cyfrowych łączności komórkowej trzeciej generacji (IMT 2000) CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA) z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podano stosowane warunki badań i kryteria oceny dotyczące tych urządzeń oraz związanego wyposażenia dodatkowego

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 489-23 V1.2.1:2004 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych -- Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) i retransmisyjnych systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)
Data publikacji 15-07-2004
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-23 V1.2.1:2002 [IDT]
ICS 33.070.10, 33.100.01