PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji

Zakres

Podano sposób oceny urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) oraz drugiej generacji (CT2), oraz wyposażenia pomocniczego, z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podano stosowane badania w zakresie EMC, metody badań, wartości graniczne i kryteria oceny dotyczące wymienionych urządzeń oraz związanego wyposażenia pomocniczego. W załączniku A podano definicje rodzajów urządzeń telefonów bezsznurowych przyjęte w tym dokumencie. Podano definicje terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2003 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji
Data publikacji 12-12-2003
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
Zastępuje PN-ETS 300 446:2000 - wersja polska
ICS 33.050.10, 33.100.01