PN-ETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji

Zakres

Podano sposób oceny urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej generacji (CT2) oraz wyposażenia pomocniczego, z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).Podano stosowane badania w zakresie EMC, metody badań, wartości graniczne i kryteria oceny dotyczące wymienionych urządzeń oraz związanego wyposażenia pomocniczego. W załączniku A podano definicje rodzajów urządzeń telefonów bezsznurowych przyjętych w tym dokumencie

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2003 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza ETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2001 [IDT]
ICS 33.050.10, 33.100.01