PN-ETSI EN 301 489-1 V1.6.1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono ogólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wspólne dla urządzeń łączności radiowej i ich wyposażenia pomocniczego. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 14 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.6.1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.6.1:2005 [IDT]
ICS 33.050.10, 33.100.01