PN-ETSI EN 301 489-1 V1.5.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono ogólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wspólne dla urządzeń łączności radiowej i ich wyposażenia pomocniczego. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 15 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.5.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.5.1:2004 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01