PN-ETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono ogólne wymagania wspólne, a dalsze części normy dotyczą poszczególnych rodzajów urządzeń i usług radiowych przedstawiają odpowiednie wymagania szczegółowe. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 14 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2003 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2001 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01