PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kampatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono ogólne wymagania wspólne, a dalsze części dotyczą poszczególnych rodzajów urządzeń i usług radiowych przedstawiają odpowiednie wymagania szczegółowe. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 14 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2002 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kampatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 03-12-2002
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2000 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01