PN-ETSI EN 301 466 V1.2.1:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Parametry techniczne i metody pomiaru dupleksowych radiotelefonów VHF przeznaczonych dla stacjonarnych instalacji na jednostkach ratowniczych

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne parametry techniczne wymagane w odniesieniu do urządzeń radiotelefonicznych VHF pracujących w pasmach pomiędzy 156 MHz i 174 MHz przeznaczonych dla morskiej służby ruchomej i właściwych dla instalacji stacjonarnych jednostek ratowniczych zgodnie z postanowieniami Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS).
Do niniejszego dokumentu są włączone odpowiednie wymagania wyszczególnione w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia Na Morzu SOLAS 1974 [4] i przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej A.694 [i.3] i A.809 [i.2] jak również wszystkie odpowiednie wymagania EN 60945 [i.5] włączone w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 466 V1.2.1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Parametry techniczne i metody pomiaru dupleksowych radiotelefonów VHF przeznaczonych dla stacjonarnych instalacji na jednostkach ratowniczych
Data publikacji 12-08-2016
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015 [IDT]
ICS 47.020.70, 47.080, 33.060.20