PN-ETSI EN 301 430 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11 GHz do 12 GHz/13 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do reporterskich satelitarnych (SNG) przemieszczanych stacji naziemnych (TES), które mają następujące charakterystyki:
• SNG TES są zaprojektowane do celów reporterskich (SNG), które mogą być działaniami nieprzewidzianymi lub wcześniej zaplanowanymi;
• SNG TES może nadawać sygnały telewizyjne i związany z tym dźwięk lub tylko program dźwiękowy do satelity na orbicie geostacjonarnej. Modulacja może być analogowa albo cyfrowa. Takie transmisje są w relacjach punkt-punkt lub punkt-wielopunkt ale nie do ogólnego rozsyłania;
• SNG TES są zaprojektowane do zmiany w każdym czasie miejsca do innej stałej lokalizacji ale nie przewiduje się pracy w czasie zmiany miejsca. SNG TES może być zainstalowana na pojeździe lub pakowana do transportu. SNG TES, których dotyczy niniejszy dokument są tymi, które są zaprojektowane do pracy stacjonarnej;
• SNG TES pracują w następujących pasmach częstotliwości przydzielonych stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS):
- od 10,70 GHz do 11,70 GHz (kosmos-ziemia, dzielone);
- od 12,50 GHz do 12,75 GHz (kosmos-ziemia, wyłączne);
- od 12,75 GHz do 13,25 GHz (ziemia-kosmos, dzielone);
- od 13,75 GHz do 14,25 GHz (ziemia-kosmos, wyłączne);
- od 14,25 GHz do 14,50 GHz (ziemia-kosmos, dzielone).
• częstotliwości mogą być wybrane z całego zakresu częstotliwości lub ograniczone do zakresu całkowicie zawartego w tych pasmach. Te pasma są częściowo współdzielone z FSS i usługami stacjonarnymi (FS);
• obecnie Regulamin Radiokomunikacyjny ITU ogranicza wykorzystanie pasma od 13,75 GHz do 14,00 GHz przez stacje naziemne z anteną o średnicy 4,5 m lub większej i EIRP nadawanej pomiędzy 68 dBW a 85 dBW;
• SNG TES wykorzystują polaryzację pionową;
• SNG TES pracują poprzez satelitę geostacjonarnego odległego o co najmniej 3° od innego satelity geostacjonarnego pracującego w tym samym paśmie częstotliwości i pokrywającego ten sam obszar;
• średnica anteny SNG TES nie przekracza 5 m, lub równoważnej apertury;
• SNG TES są przeznaczone do eksploatacji niedozorowanej.
Niniejszy dokument stosuje się do SNG TES z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami naziemnymi, kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta w dokumentacji użytkowej.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej ETSI.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 430 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11 GHz do 12 GHz/13 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 29-11-2016
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 430 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30