PN-ETSI EN 301 428 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 428 V2.1.2:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) -- Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT), które mają następujące charakterystyki:
• VSAT pracują w jednym lub w wielu zakresach częstotliwości w części następujących pasm przydzielonych wyłącznie stacjonarnej służbie satelitarnej (FSS):
- od 14,00 GHz do 14,25 GHz (ziemia-kosmos);
- od 12,50 GHz do 12,75 GHz (kosmos-ziemia);
lub we współdzielonych częściach następujących pasm przydzielonych stacjonarnej służbie satelitarnej FSS i usługom stacjonarnym (FS):
- od 14,25 GHz do 14,50 GHz (ziemia-kosmos);
- od 10,70 GHz do 11,70 GHz (kosmos-ziemia).
• VSAT wykorzystuje polaryzację liniową.
• VSAT pracuje poprzez satelitę geostacjonarnego odległego o co najmniej 3° od innego satelity geostacjonarnego pracującego w tym samym paśmie częstotliwości i pokrywającego ten sam obszar.
• Średnica anteny VSAT nie przekracza 3,8 m lub równoważnego obszaru skutecznego.
• VSAT jest:
- VSAT nadawczym: przeznaczonym tylko do nadawania sygnałów radiokomunikacyjnych w dowolnym paśmie częstotliwości (ziemia-kosmos) wyspecyfikowanym powyżej; lub
- VSAT nadawczo-odbiorczym: przeznaczonym do nadawania i odbierania sygnałów radiokomunikacyjnych w dowolnym paśmie częstotliwości wyspecyfikowanym powyżej; lub
- VSAT odbiorczym: przeznaczonym tylko do odbierania sygnałów radiokomunikacyjnych w dowolnym paśmie częstotliwości (kosmos-ziemia) wyspecyfikowanym powyżej .
• VSAT jest przeznaczony zazwyczaj do eksploatacji niedozorowanej.
• VSAT pracuje jako część sieci satelitarnej (np. gwiaździstej, kratowej lub punkt-punkt) wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji pomiędzy użytkownikami.
• VSAT nadawcze i nadawczo-odbiorcze są sterowane i monitorowane przez scentralizowaną funkcję sterowania i monitorowania (CCMF). CCMF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument stosuje się do VSAT z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta w dokumentacji użytkowej.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE (dyrektywa RE) mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 428 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) -- Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 29-11-2016
Data wycofania 28-11-2017
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 428 V2.1.1:2016 [IDT]
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 428 V2.1.2:2017-11 - wersja angielska