PN-ETSI EN 301 428 V1.3.1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 428 V1.3.1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) -- Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywny R&TTE

Zakres

Opisano stacje końcowe z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT), pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz. Podano wymagania techniczne dotyczące promieniowania niepożądanego, gęstość emisji poza wiązką główną, tłumienia fali nośnej, stabilności utrzymania kierunku przez antenę oraz funkcji sterowania i nadzoru. Opisano zestawy pomiarowe, a także metody badań kompletnej stacji VSAT

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 428 V1.3.1:2006 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) -- Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywny R&TTE
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 15-10-2008
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 428 V1.3.1:2006 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 428 V1.3.1:2008 - wersja polska