PN-ETSI EN 301 427 V1.2.1:2007 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Opisano lądowe ruchome stacje satelitarne (LMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, pracujące z wykorzystaniem częstotliwości 11/12/14 GHz. Podano wymagania techniczne dotyczące emisji niepożądanych, gęstości emisji poza wiązką główną oraz funkcji sterowania i nadzoru. Opisano zestawy pomiarowe, przyrządy pomiarowe a także metody badania zgodności z wymaganiami technicznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 427 V1.2.1:2007 - wersja polska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 25-09-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 427 V1.2.1:2001 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
Zastępuje PN-ETSI EN 301 427 V1.2.1:2005 - wersja angielska
ICS 33.070.40