PN-ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.67, wersja 5.0.2 emisja 1996)

Zakres

Podano wymagania techniczne dla urządzeń końcowych systemu GSM przystosowanych do pracy w zakresie częstotliwości przyznanych do stosowania w łączności typu dyspozytorskiego kolei europejskich (od 876 MHz do 880 MHz i od 921 MHz do 925 MHz). Wymagania dotyczą urządzeń końcowych R-GSM fazy 2+ publicznej służby radiokomunikacji ruchomej pracujących dodatkowo w wyżej wymienionych zakresach częstotliwości przyznanych dla kolei europejskich, w uzupełnieniu do powszechnie stosowanego zakresu GSM 900 MHz, z odstępem międzykanałowym 200 kHz z zastosowaniem modulacji o stałej obwiedni i wykorzystujących kanały radiowe z dostępem wielokrotnym z podziałem czasowym (TDMA). Dla każdego wymagania podano odesłanie do odpowiedniej wersji normy PN-EN 300 607-1 (dokumentu GSM 11.1-1) zawierającej odpowiednie metody badań. Wymagania, z punktu widzenia dostępu, obejmują interfejs radiowy i interfejs pomiędzy urządzeniem ruchomym i modułem identyfikacji abonenta (karta SIM)

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:2003 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.67, wersja 5.0.2 emisja 1996)
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:1999 [IDT]
ICS 33.070.50