PN-ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Stacje ruchome przystosowane do transmisji danych o dużej szybkości w przypadku komutacji łączy (HSCSD) przy korzystaniu z wielu szczelin czasowych -- Dostęp (GSM 13.34 wersja 5.1.1 emisja 1996)

Zakres

Ustalono wymagania techniczne, które powinny być spełniane przez urządzenia końcowe mające pracować w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Wymagania dotyczą urządzeń przystosowanych do szybkiej transmisji danych przez wiele szczelin czasowych (HSCSD) wykorzystywanej w systemie GSM. Wymagania dotyczą urządzeń końcowych fazy 2+ publicznej sieci lądowej łączności ruchomej pracujących w zakresach częstotliwości: GSM 900 i 1 800 MHz z odstępem międzykanałowym 200 kHz z zastosowaniem modulacji o stałej obwiedni i wykorzystujących kanały radiowe z dostępem wielokrotnym z podziałem czasowym (TDMA). Wymagania, z punktu widzenia dostępu, obejmują interfejs radiowy i interfejs pomiędzy urządzeniem ruchomym i modułem identyfikacji abonenta (kartą SIM)

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2002 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Stacje ruchome przystosowane do transmisji danych o dużej szybkości w przypadku komutacji łączy (HSCSD) przy korzystaniu z wielu szczelin czasowych -- Dostęp (GSM 13.34 wersja 5.1.1 emisja 1996)
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50