PN-ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Część 1: Stacje ruchome zakresu GSM 900 i DCS 1800 -- Dostęp (GSM 13.01 wersja 4.1.1)

Zakres

Ustalono wymagania techniczne które powinny być spełniane przez urządzenia końcowe mające pracować w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Wymagania dotyczą urządzeń końcowych fazy 2 publicznej sieci lądowej łączności ruchomej pracujących w zakresach częstotliwości: - GSM 900, lub - DCS 1 800, lub - w obu zakresach DCS 1 800 i GSM 900 MHz z odstępem międzykanałowym 200 kHz z zastosowaniem modulacji o stałej obwiedni i wykorzystujących kanały radiowe z dostępem wielokrotnym z podziałem czasowym (TDMA). Wymagania, z punktu widzenia dostępu, obejmują interfejs radiowy i interfejs pomiędzy urządzeniem ruchomym i modułem identyfikacji abonenta (kartą SIM)

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2002 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Część 1: Stacje ruchome zakresu GSM 900 i DCS 1800 -- Dostęp (GSM 13.01 wersja 4.1.1)
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50