PN-ETSI EN 301 359 V1.1.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Satellite Earth Stations and Systems (SES) -- Satellite Interactive Terminals (SIT) using satellites in geostationary orbit operating in the 11 GHz to 12 GHz (space-to-earth) and 29,5 GHz to 30,0 GHz (earth-to-space) frequency bands

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 359 V1.1.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Satellite Earth Stations and Systems (SES) -- Satellite Interactive Terminals (SIT) using satellites in geostationary orbit operating in the 11 GHz to 12 GHz (space-to-earth) and 29,5 GHz to 30,0 GHz (earth-to-space) frequency bands
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 359 V1.1.1:1999 [IDT]
ICS 33.070.40