PN-ETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2000 MHz -- Mikrofony radiowe powszechnego użytku i systemy nadzoru ze słuchawką umieszczoną w uchu pracujące w pasmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT od 863 MHz do 865 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano minimalne niezbędne z punktu widzenia użytkownika parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń bliskiego zasięgu wykorzystujących bądź szerokość pasma częstotliwości 300 kHz z modulacją analogową bądź pasma 300 kHz, 600 kHz lub 1200 kHz z modulacją cyfrową FDMA, pracujących z anteną zintegrowaną. Zamieszczono również metody pomiarowe tych parametrów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2003 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2000 MHz -- Mikrofony radiowe powszechnego użytku i systemy nadzoru ze słuchawką umieszczoną w uchu pracujące w pasmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT od 863 MHz do 865 MHz -- Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2001 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01