PN-ETSI EN 301 273 V1.1.3:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Cordless Terminal Mobility (CTM) -- Phase 2 -- Service description

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 273 V1.1.3:2005 - wersja angielska
Tytuł Cordless Terminal Mobility (CTM) -- Phase 2 -- Service description
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 273 V1.1.3:2000 [IDT]
ICS 33.070.30