PN-ETSI EN 301 241-1 V1.1.1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) -- Konfiguracja systemu pośredniego w warunkach współpracy DECT/ISDN -- Deklaracja zgodności implementacji profilu (ICS) -- Część 1: Zakończenie radiowe noszone (PT)

Zakres

Niniejszy dokument zawiera Deklarację zgodności implementacji profilu (ICS Profilu) proforma dla konfiguracji systemu pośredniego w warunkach współpracy DECT/ISDN na zakończeniach radiowych noszonych (PT), jak określono w ETS 300 822 zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz zgodnie z odpowiednimi wytycznymi podanymi w ISO/IEC 9646-7.
Dostawca implementacji, który deklaruje zgodność z ETS 300 822 jest zobowiązany do wypełnienia kopii PICS proforma ETS 300 476 części 1, 2, 3 i 7, z zamiennikami zawartymi w Listach Wymagań (RL), podanymi w Załączniku B do niniejszego dokumentu, jak również kopii konkretnego ICS proforma zawartego w Załączniku C do niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 241-1 V1.1.1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Sieć cyfrowa z integracją usług (ISDN) -- Konfiguracja systemu pośredniego w warunkach współpracy DECT/ISDN -- Deklaracja zgodności implementacji profilu (ICS) -- Część 1: Zakończenie radiowe noszone (PT)
Data publikacji 25-11-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 241-1 V1.1.1:1998 [IDT]
ICS 33.070.30