PN-ETSI EN 301 199 V1.2.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Digital Video Broadcasting (DVB) -- Interaction channel for Local Multi-point Distribution Systems (LMDS)

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 199 V1.2.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital Video Broadcasting (DVB) -- Interaction channel for Local Multi-point Distribution Systems (LMDS)
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 127
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 199 V1.2.1:1999 [IDT]
ICS 33.170