PN-ETSI EN 301 166 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania techniczne dla nadajników i odbiorników używanych w stacjach dyspozytorskiej ruchomej służby radiowej (PMR). Ma zastosowanie w lądowej służbie ruchomej pracującej w zakresie częstotliwości 30 MHz - 3 GHz z wąskopasmowym odstępem międzykanałowym (CSP) (mniejszym niż 10 kHz) i przeznaczonej dla przesyłania mowy i/lub danych. W zamierzeniach niniejszy dokument ma pokrywać każdą szerokość pasma (CBW) przydzieloną dla tych systemów przez krajową administrację np. 6,25 kHz.
Pasma częstotliwości tej służby radiokomunikacyjnej:
Nadawanie 30 MHz do 3 000 MHz
Odbiór 30 MHz do 3 000 MHz
W niniejszym dokumencie określono różne wymagania dla różnych pasm częstotliwości, warunków środowiskowych i typów urządzeń.
W niniejszym dokumencie systemy transmisji danych są zdefiniowane jako systemy, które nadają i/lub odbierają dane i/lub zdigitalizowany głos. Urządzenie zawiera nadajnik i skojarzony koder oraz modulator i/lub odbiornik i skojarzony demodulator i dekoder.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia które mogą stosować modulację o stałej i niestałej obwiedni.
Niniejszym dokumentem są objęte następujące typy urządzeń:
-stacja bazowa: urządzenie wyposażone w złącze antenowe;
-stacja ruchoma: urządzenie wyposażone w złącze antenowe;
Stacje doręczne przenośne;
a) albo wyposażone w złącze antenowe; albo
b) bez zewnętrznego złącza ale wyposażone w stałe wewnętrzne albo prowizoryczne wewnętrzne 50 Ω RF złącze, które pozwala na dostęp do wyjścia nadajnika i wejścia odbiornika.
Stacje doręczne przenośne bez zewnętrznego albo wewnętrznego złącza RF lub bez możliwości posiadania prowizorycznego wewnętrznego złącza 50 Ω RF nie są objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że „ ...Urządzenia radiowe skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie, i że "...urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.3].
WS dodatku do niniejszego dokumentu , inne normy EN (np. ETSI EN 301 489-1 [i.4] and ETSI EN 301 489-5 [i.5]), które specyfikują wymagania techniczne dotyczące zasadniczych wymagań Dyrektywy Radiowej [i.3], mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 166 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 27-03-2017
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 166 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 166-1 V1.3.2:2010 - wersja angielska, PN-ETSI EN 301 166-2 V1.2.3:2010 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01